Zastavit zadlužování města

Polná neměla nikdy tak vysoké dluhy jako dnes. Splátky úvěrů v příštích letech zákonitě musí zpomalit rozvoj města. Navíc nás čekají vysoké zákonem nařízené výdaje na odkanalizování místních částí a navýšení kapacity čističky odpadních vod. Proto podpoříme pouze efektivní investice.

Řešení vodárenské soběstačnosti

Dokud je možné využít evropské peníze na budování vlastní infrastruktury, začneme pracovat na vodárenské soběstačnosti města. Budeme hledat vodní zdroje. Vlastní vodu bychom si chtěli upravovat sami. Postupně budeme připravovat město na vystoupení ze SVaK Jihlavsko a následně vyhlásíme soutěž na provozovatele za účelem snížení ceny vody. Chceme jít vlastní cestou.

Investice

Vzhledem k zadluženosti města je možné realizovat pouze ty investice, které budou spolufinancovány dotacemi a nebudou dále prohlubovat dluh města. Za těchto podmínek podpoříme následující investice:

1. Koupání v Polné – Vnímáme potřebu spoluobčanů po vlastním koupališti

2. Park Karla Varhánka, Nerudova ulice – park aktivního oddechu pro všechny generace

3. Cyklostezka – po etapách začít budovat cyklostezky v okolí Polné

4. Chodníky podél silnic II. tříd – iniciovat další etapu modernizace chodníků, tentokrát podél ulic Varhánkova a Havlíčkova

5. Dětské dopravní hřiště – pro základní školu i veřejnost, umístění v sousedství odstavné plochy před kinem

Školství

Do polenské školy chodí přes 600 žáků a ti také navštěvují další školská a volnočasová zařízení. Těmto dětem je třeba poskytnout co nejlepší podmínky pro vzdělávání včetně širokého spektra mimoškolních aktivit. Zavedení měřitelného hodnocení ředitelů a pravidelná kontrola zlepší úroveň managementu těchto příspěvkových organizací.

Městský architekt

Historické město si zaslouží městského architekta, který dohlédne na další rozvoj města a dá mu tvář, koncepci a kontinuitu. Také může zařídit občasný autorský dozor a zasvěceně se vyjadřovat k připravovaným projektům.

S tímto programem půjdeme do podzimních komunálních voleb.

Máte-li zájem, přijďte s námi diskutovat 18. září v 18:00 do Krafárny.