Historické dluhy historického města

Bude mít město Polná v letech 2018 – 2028 peníze na investiční akce? Zastaví se rozvoj města v příštích 10 letech ? Z čeho budou placeny investice, které je město povinno realizovat dle zákonných předpisů ? Například odkanalizování a čištění odpadních musí města a obce stihnout dle platné legislativy do roku 2022. Jen modernizace ČOV a navýšení její kapacity je záležitost několika desítek milionů korun. Již minimálně 10 let se ví, že kapacitu ČOVky je třeba navýšit. Z čeho se bude platit odkanalizování místních částí? To jsou rovněž obrovské peníze. Připravuje se město na tyto akce a má na ně finanční prostředky? Zahájilo již město projektovou přípravu?

Polná se nyní dočkala historicky rekordních dluhů, a to dle grafu zveřejněného v polenském zpravodaji jsou téměř přibližně okolo 87 mil. Kč. Dosud činil v rozpočtu úhrn ročních splátek dluhů jen cca 5,8 mil. Kč. Nyní roční splátky dluhů vzrostou velmi výrazně. Dluhy se budou platit tedy několik volebních období. Poslední dvě velké investiční akce města jsou financovány pouze z úvěrů (součet obou úvěru cca více než 60 mil. Kč), nezískala se žádná dotace. Budoucí zastupitelé budou mít více vrásek. A zřejmě jim těch vrásek ještě přibude, až budou projednávat závěrečný účet města Polná za rok 2018, jehož součástí je tzv. „Zpráva o přezkumu hospodářství města za rok 2018“, ze které se dozví ta hodně nepříjemná fakta tj. hodnoty ekonomických ukazatelů k 31. 12. 2018 – tj. ukazatel dluhové služby a samozřejmě také i jaký je podíl dluhu Polné k průměru příjmů za poslední 4 rozpočtové roky. Už teď si kladu otázku, zda se rekordní dluhy města Polná promítnou do ukazatele dluhové služby tak, že hodnota se k 31. 12. 2018 přiblíží kritickým 30% (k 31. 12. 2017 vykázalo město Polná dluhovou službu ve výši 17,24%), začátkem letošního roku ovšem dluhy opět vzrostly. A jak moc překročí ty velké dluhy města Polná k 31. 12. 2018 hranici 60% průměrných příjmů za 4 poslední rozpočtové roky? Bude se ve zprávě z auditu za rok 2018 konstatovat, že mesto Polná poruší zákon o rozpočtové odpovědnosti ? K 31. 12. 2017 byla vykázána tato hodnota ve výši 48,58%, což je skutečně hodně vysoké číslo a opět podotýkám, že dluhy se v roce 2018 ještě výrazně navýšily. Navíc rozpočty obcí a měst pravděpodobně čekají nyní obrovské výpadky v příjmech, a to až 5,6 mdl. korun, které souvisejí mimo jiné i s plánem vlády na snížení odvodů zaměstnancům o navrhované 1 %. Dále samozřejmě není vyloučena i recese, která může nastat kdykoliv v letech 2018 – 2028.

Na základě výše uvedeného je tedy jasné, že město Polná bude složitě sestavovat rozpočet a logicky bude muset začít šetřit. Realizovat bude možné jen investice podpořené dotacemi. SPOLEČNĚ PRO POLNOU připravilo reálný volební program, kde počítá s projekty, na které půjde sehnat dotace.

  • Sdílet článek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *