Petr Denk

Historické dluhy historického města

Bude mít město Polná v letech 2018 – 2028 peníze na investiční akce? Zastaví se rozvoj města v příštích 10 letech ? Z čeho budou placeny investice, které je město povinno realizovat dle zákonných předpisů ? Například odkanalizování a čištění odpadních musí města a obce stihnout dle platné legislativy do roku 2022. Jen modernizace ČOV…

Showing the single result